... و دیگر هیچ!

در اینجا ترانه های من را می خوانید که گاهی فقط شعر می شود , آری فقط شعر و دیگر هیچ !

تیر 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
3 پست