چادر خاکی..

 

 

درست  همان آنی  که   سهم   صورتت    سیلی  شد

درست   وقتی   که  در کوچه   چادرت   خاکی  شد

دیدم  روزی   که  آتش  به  جان     خانه  ما   افتاد

 بدست  قومی  غاصب    یاس  جوانم  ز پا  افتاد

 خواستم  یاریت   کنم   اما   دست هایم     بسته  بود

خود دیدی  که -بعد  پدرت-   جای حق باطل  نشسته بود

 

 

                   هفته آخر فروردین ماه 1391

/ 0 نظر / 15 بازدید